Student Thesis 2

بسمه تعالی

پ-51- اساتید راهنما: ربابه رضایی پورکاردوست و بهرام کاظمی. اساتید مشاور: معصومه توسطی خیری و شهرام فدایی. دانشجو: زرین شریف نیا . بررسی تاثیر فرکانس های مختلف میدان مغناطیسی برروی بیان ژن اینترفرون گاما در موشهای نژاد بالب سی . پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد رشته ایمونولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1384 


پ-52- استاد راهنما: بهرام کاظمی , استاد مشاور: علی حقیقی. دانشجو: لیلا ماغن. کلونینگ ژن "پی 43" تاکی زوئیت توکسوپلاسما گوندی. پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد رشته سلولی – مولکولی، دانشگاه ازاد اسلامی , واحد علوم تحقیقات 1384 


پ-53- استاد راهنما: بهرام کاظمی، اساتید مشاور: شیده منتصر کوهساری و فریدون عزیزی. دانشجو: الهام مسلمی. بررسی موتاسیون در اگزونهای 1 الی 6 ژن گیرنده انسولین در بیماران ایرانی مبتلا به دیابت نوع 2. پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد رشته سلولیمولکولی، دانشگاه ازاد اسلامی , واحد علوم تحقیقات 1384 
پ-54- استاد راهنما: بهرام کاظمی, اساتید مشاور: حسین ریاحی و علی حقیقی. دانشجو: فرزانه صادقی. کلونینگ ژن "سی جی تی" باکتری بروسلا. پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد رشته میکروبیولولوژی، دانشگاه شهید بهشتی 1384
پ-55- استاد راهنما: پرویز پاکزاد. استاد مشاور: بهرام کاظمی. داشجو: شایلی وارسته مرادی . تعیین ژنوتیپ ویروس هپاتیت "سی" در بیماران ایرانی. پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد رشته میکروبیولولوژی، دانشگاه ازاد اسلامی , واحد تهران شمال 1384 
پ-56- استاد راهنما: بهرام کاظمی. اساتید مشاور: علی اکبر پور فتح ا... و عباس حاج فتحعلی. دانشجو: روزبه چگینی. بررسی موتاسیونهای فاکتور پنج انعقادی در مبتلایان به ترومبوامبولی وریدی. پایان نامه برای دریافت دکترا در رشته هماتولوژی، دانشگاه تربیت مدرس 1384 
پ-57- استاد راهنما: بهرام کاظمی , استاد مشاور: فرشيد كفيل زاده. د انشجو: سيد علي يوسفي نمين. تعيين انواع ژنوتايپ با كتري بروسلا عامل بيماري تب مالت در ايران به روش " پی سی ار - ار اف اال پی" پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد رشته ميكروبيولوژي، دانشگاه ازاد اسلامی واحد جهرم 1385 پ-58- استاد راهنما: بهرام کاظمی, استاد مشاور: فرزان محمودي ن‍ژاد. دانشجو : مهرداد دولتشاهي . مقايسه روش سرولوژي و "پی سی ار" در تشخيص باكتري بروسلا. پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد رشته ميكروبيولوژي، دانشگاه ازاد اسلامی واحد جهرم 1385 
پ-59- استاد راهنما: بهرام کاظمی , اساتيد مشاور: نريمان مصفا و مژگان بنده پور. دانشجو : ژيوا طاهرپور . استخراج و كلونينگ ژن " فاكتوررشد اندو تليال عروقي". پایان نامه برای دریافت دکتراي حرفه اي رشته پزشكي عمومي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي  1385. 
پ-60- اساتيد راهنما: بهرام کاظمی و بهرام حسن زاده كيابي؛ اساتيد مشاور: محمد پوركاظمي و ابوالقاسم كمالي. د انشجو : حسين رحماني . پويايي شناسي جمعيت و تنوع ژنتيكي ماهي شاه كولي در رودخانه هاي هراز، شيرود و گزافرود.. پایان نامه برای دریافت دکتراي تخصصي رشته شيلات، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان ( دانشكده شيلات و محيط زيست) 1385 


پ-61- استاد راهنما: جميله نوروزي, استاد مشاور: بهرام کاظمی. د انشجو : مژده حاكمي والا. بررسي خصوصيات تهاجمي "ایکس ا " در بين شيگلا فلكسنري جدا شده از مواد كلينيكي و غير كلينيكي. پایان نامه برای دریافت دكتراي تخصصي باكتري شناسي پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي ايران 1385 

پ-62- اساتيد راهنما: اشرف شباني و بهرام كاظمي ، دانشجو: انسيه خلخال. بررسي بيو شيميايي پلي مورفيسم هاپتوگلوبين در بيماري قلبي عروقي. پايان نامه براي اخذ درجه كارشناسي ارشد در رشته بيو شيمي، دانشگاه الزهرا(س)، دانشكده علوم پايه. اسفند ماه 1385 

پ-63- استاد راهنما: سهيلا روحاني , اساتيد مشاور بهرام کاظمی و هوشنگ خزان . دانشجو: مهري محمودي . شناسايي پروتئين هاي لارو فيلا ريفرم استرونپيلوئيدس استركوراليس به روش وسترن بلات. پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد رشته انگل شناسي پزشكي ، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 1385 
پ-64- اساتيد راهنما: پرويز پاكزاد و بهرام کاظمی. دانشجو: شهرام خالقي. کلونینگ مولكولي ژن پروتئين A استا فيلوكوك اورئوس در پلاسميد. پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد رشته ايمونولوژي، دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتی 1385 

پ-65- اساتيد راهنما: شهربانو عريان و ابوالحسن احمدياني، اساتيد مشاور: سعيد سمنانيان و بهرام كاظمي . دانشجو: حميرا حاتمي. نقش نرو تروفين ها در وابستگي و تحمل به مرفين با تكيه بر تغييرات بيان ژن نروتروفين هاي "آر دی ان اف و تی اد تری" در هسته پارا ژيگانتو سلولاريس موش صحرايي نر. پايان نامه براي دريافت دکتری رشته علوم جانوري گرايش فيزيولوژي. دانشگاه تربيت معلم تهران، دانشكده علوم 1385-1386 
پ-66- اساتید راهنما: پروانه خضرایی نیا و تقی زهرایی صالحی، اساتید مشاور: بهرام کاطمی و محمد ربانی. دانشجو: حسن شریفی یزدی. ارزیابی استفاده از ازمون "نستد پی سی ار" در تشخیص باکتری بروسلا در خون و شیر گاوهای مبتلا به بروسلا. پایان نامه برای دریافت دکترای تخصصی کلینیکال پاتولوژی. دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، 1386 
پ-67- استاد راهنما: بهرام کاظمی، استاد مشاور: کاظم پریور ، دانشجو: نرگس ابدالی. بیان ژن "سی جی تی" بروسلا در آزمایشگاه بمنظوراماده سازی ژن برای استفاده از ان در کاهش بیماریزایی باکتری بروسلا. پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد سلولیمولکولی. دانشگاه ازاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات 1386 
پ-68- استاد راهنما: بهرام کاظمی، استاد مشاور: کاظم پریور ، دانشجو: نازیلا بقال زاده . بيان ژن "لاکس اس" باكتري نايسريا مننژيتيديس در آزمايشگاه وآماده سازی ان برای کارهای مهار پاتوژنيسيته باکتری. پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد سلولیمولکولی- دانشگاه ازاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات 1386 پ-69- استاد راهنما : محمد پورکاظمی، اساتید مشاور: مهدی فاطمی و بهرام کاظمی . دانشجو: مهر نوش نوروزی. بررسي ساختار ژنتيكي جمعيت هاي ماهي ازون برون درياي خزر با استفاده از روش مولكولي ميكروستلايت. پایان نامه برای دریافت دکترا دررشته بیولوژی دریا . دانشگاه ازاد اسلامی ، واحد علوم وتحقیقات 1386 


پ-70- استاد راهنما: بهرام کاظمی، اساتید مشاور: هوشنگ خزان ، رامین پازوکی، دانشجو: نیلوفر تقی پور لیل ابادی . بهینه سازی بیان انتی ژن ب اکینوکوکوس گرانولوزوس. پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1386 

پ-71- استاد راهنما: بهرام کاظمی، استاد مشاور: کاظم پریور ، دانشجو: پروانه شکاری. تهيه پروتئين نوتركيب استرپتوكيناز موتانت. پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد سلولیمولکولی. دانشگاه ازاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات 1386 

پ-72- استاد راهنما: حسن بشيري بد، اساتيد مشاور: بهرام كاظمي، هما حجاران، عليرضا ابدي. دانشجو: فاطمه مسگريان. شناسايي ليشمانيا زيس پوستي در روستاهاي مرزي شهرستان گنبد به روش "پی سی ار" درسال 1386-1385. پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته انگل شناسي پزشكي- دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، 1386 

 پ-73- اساتيد راهنما: اشرف شباني و بهرام كاظمي، استاد مشاور: مجيد علي عسكري مهر، دانشجو: سكينه بلاغي. بررسي بيوشيمايي پلي مورفيسم هاي ژن هاپتوگلوبين در بيماران مبتلا به صرع ايديوپاتيك ژنراليزه در مردان. پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته بيوشيمي، دانشگاه الزهرا 1386
پ-74- اساتيد راهنما: اشرف شباني و بهرام كاظمي ، استاد مشاور: مجيد علي عسكري مهر، دانشجو: زينب بلاغي. تاثير پلي مورفيسمها ي ژن هاپتوگلوبين در زنان ايراني مبتلا به صرع ايديوپاتيك ژنراليزه. پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته بيوشيمي، دانشگاه الزهرا 1386 
پ- 75-  اساتيد راهنما: صفر علي طالاري، بهرام كاظمي، حسين هوشيار. اساتيد مشاور: محسن اربابي ، غلامعباس موسوي. دانشجو: فائقه كاظمي. بررسي ژن مقاومت دارويي در تريكوموناس واژيناليس. پايان نامه جهت دريافت كارشناسي ارشد رشته انگل شناسي پزشكي. دانشگاه علوم پزشكي كاشان – 1386
پ- 76-  اساتيد راهنما: صفر علي طالاري، بهرام كاظمي، - حسين هوشيار. اساتيد مشاور: محسن اربابي ، غلامعباس موسوي. دانشجو: رقيه عليزاده . بررسي ژن مقاومت دارويي در ليشمانيازيس جلدي. پايان نامه جهت دريافت كارشناسي ارشد رشته انگل شناسي پزشكي. دانشگاه علوم پزشكي كاشان – 1386. 
پ-77- استاد راهنما: علي حقيقي، اساتید مشاور: بهرام كاظمي وعلي رضا ابدي. دانشجو: احسان ناظم الحسيني مجرد. بررسي تنوع ژنتيكي ايزوله هاي كلينيكي انتا موبا هيستوليتيكا و انتا موبا ديسپار. پايان نامه جهت دريافت كارشناسي ارشد در رشته انگل شناسي پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 1386 

پ-78- استاد راهنما: علي حقيقي، اساتید مشاور: بهرام كاظمي ، سید جواد سید طبایی و سیما راستی. دانشجو: شهرام نکوئیان. کلونینگ ژن و بیان پروتئین نوترکیب غنی از سرین انتاموبا هیستولیتیکا. پايان نامه جهت دريافت كارشناسي ارشد در رشته انگل شناسي پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ، سال تحصیلی 87-1386


پ- 79-  اساتيد راهنما: جميله پازوكي و بهرام كاظمي، دانشجو: اتابك مهجور ازاد. بررسي سيستماتيك ماهي جنس Aphanius در چشمه هاي اب گرم استان هرمزگان . پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد دررشته زيست شناسي باگرايش سيستماتيك جانوري . دانشگاه شهيد بهشتي1386.

1پ-80- استاد راهنما: عبدالحسين دليمي اصل، اساتيد مشاور: بهرام كاظمي و فاطمه غفاري فر. دانشجو: فريد تحويلدار بيدروني. مطالعه مولكولي ايزوله هاي كريپتوسپوريديوم پاروم انساني، گاوي و گوسفندي با استفاده از دو ژن " اچ اس پي70 و 18 اس ار ار ان ا" وبا روش "پي سي ار- ار اف ال پي" در ايران. پايان نامه براي دريافت دكترا در رشته انگل شناسي پزشكي. دانشگاه تربيت مدرس، سال تحصيلي 1387پ 81- استاد راهنما: بهرام كاظمي ، اساتيد مشاور: علي حقيقي ، مهدي محبعلي و فريدون مهبودي. دانشجو: فرناز خير انديش قديمي خيرا... نژاد. مهار بيان ژن پتريدين ردكتاز ليشمانيا ماژور توسط انتي سنس در ازمايشگاه . پايان نامه براي دريافت دكترا  در رشته انگل شناسي پزشكي. دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ، سال تحصيلي 1387

پ 82- استاد راهنما: ساعد شهابي ، اساتيد مشاور: بهرام كاظمي.، مهدي محبعلي و عليرضاابدي . دانشجو: فريده شهبازي .  بررسي تنوع ژنتيكي ژن   مولتي درگ رسيستانس در ايزوله هاي ليشمانيازيس جلدي شهري در شهر مشهد. پايان نامه براي دريافت دكترا  در رشته انگل شناسي پزشكي. دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ، سال تحصيلي 1387

پ- 83-  استاد راهنما: علي حقيقي ، اساتيد مشاور: عميد اطهري و بهرام كاظمي. دانشجو: اكبر كشاورز رياضي. مطالعه بررسي تنوع ژنتيكي كريپتوسپوريديوم در كودكان مبتلا به اسهال و گاو هاي الوده به همان تك ياخته. پايان نامه براي دريافت دكترا  در رشته انگل شناسي پزشكي. دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ، سال تحصيلي 1387.


پ-84-   استاد راهنما: عبدالحسين دليمي اصل. اساتيد مشاور: بهرام كاظمي و جاويد صدرايي. دانشجو: سيد جواد سيد  طبايي. تهيه واکسن "دی .ان ا" انتي ژن  " اس ای جی 1" همراه مولكول چپروني "اچ اس پی هفتاد"  توكسوپلاسما گوندي و مطالعه اثر حفاظتي واكسيناسيون با ان از طريق سنجش"ای.جی.جی" و گاما انترفرون در موش كوچك ازمايشگاهي . پايان نامه براي دريافت دكتراي تخصصي در رشته انگل شناسي پزشكي . دانشگاه تربيت مدرس ، 1387 
پ- 85- . اساتيد راهنما: بهرام يغمايي و بهرام كاظمي، دانشجو: پريسا شعباني. ايجاد جهش درتوالي كد كننده زنجيره سنگين فاكتور هفت انعقادي. پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد دررشته بيوشيمي . دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 88-1387
پ-86- اساتيد راهنما: بهرام يغمايي و بهرام كاظمي، دانشجو: سلاله امامقلي پور. ايجاد جهش درتوالي كد كننده زنجيره سبك فاكتور هفت انعقادي. پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد دررشته بيوشيمي . دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 88-1387
پ- 87- استاد راهنما: بهرام كاظمي، اساتيد مشاور: عادل حقيقي خيابانيان اصل و حميد عبدالهي. دانشجو: محمد رضا روزبهاني. معرفي و طراحي كيت تشخيصي براي بيماري باكتريايي يرسينيوز ماهي قزل الا در كشور. پايان نامه براي دريافت كارشناشي ارشد رشته مهندسي كشاورزي- بيوتكنولوژي. دانشگاه ازاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات . 1387
پ-88- استاد راهنما: مهدي محبعلي، اساتيد مشاور:غلامحسين ادريسيان، محمود محمودي، بهرام كاظمي، شهرام جمشيدي. دانشجو: عبدالعلي مشفع . بررسي ميزان عفونت ليشمانيا اينفانتوم در سگ هاي صاحب دار بر حسب وضعيت باليني و تعيين توانايي انها در انتقال اين انگل در كانون اندميك كالاازار در شهرستان مشكين شهر از استان اردبيل. پايان نامه براي دريافت درجه دكتا در رشته انگل شناسي پزشكي. دانشگاه علوم پزشكي تهران 1388.

پ-89-استاتيد راهنما: زهره خاكي و صادق رهبري، اساتيد مشاور: بهرام كاظمي، جميله سالار املي. دانشجو: محمود احمدي همداني . تشخيص مولكولي گونه انا پلاسما در بز در مناطق گنبد و مشهد با روش PCR- RFLP و مطالعه تغييرات خون شناسي، بيوشيميايي، ليپيد پر اكسيداسيون و پروتئين اكسيداسيون در بز هاي الوده و سالم. پايان نامه براي دريافت درجه دكتراي تخصصي دررشته كلينيكال پاتولوژي دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران 1388.پ-90- استاد راهنما: سهيلا روحاني. اساتيد مشاور: سيد جواد سيد طبايي، بهرام كاظمي و عليرضا ابدي. دانشجو: مصطفي چراغي جيرنده. شناسايي الگوي پروتئيني كيست هيداتيك بارور و استريل در گوسفند . پايان نامه براي دريافت كارشناسي ارشد انگل شناسي پزشكي . دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ، 1388
پ 91-  اساتيد راهنما: مهوش خدا بنده و بهرام كاظمي. اساتيد مشاور: نريمان مصفا، باقر يخچالي و خسرو خواجه. دانشجو: مژگان بنده پور. بررسي اث "اچ اس پي نود"  بتاي انساني در شكل فضايي و ايمني زايي پروتئينهاي "كر" ويروس هپاتيت سي  و "اچ بي اس انتي ژن"  ويروس هپاتيت بي. پاين نامه براي دريافت دكتراي ژنتيك مولكولي . پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك 1388

پ 92. استاد راهنما: احمد زواران حسيني. اساتيد مشاور: بهرام كاظمي و عبدالوهاب البرزي. دانشجو: منوچهر رسولي. كلون سازي و بيان فيوژن پروتئين "ج پي 63 و اچ اس پي 70" انگل ليشمانيا ماژور و پاسخ اذريابي ايمني برضد ان در محيط كشت و In Vivo. پاين نامه براي دريافت دكتراي ايمني شناسي پرشكي . دانشگاه تربيت مدرس 1388.

پ-93- استاد راهنما: سودابه سر گلزایی، اساتید مشاور: بهرام کاظمی ، خندان زارع و محمد جواد خرازی فرد. دانشجو: ساره فرهادی. بررسی رابطه جهش ژن بروز نشانگر پی 16 در اسکاموس سل کارسینوما  دهان با گرید و استیج . پايان نامه جهت اخذ درجه دكترا ی تخصصی در رشته پاتولوژی دهان، فک و صورت. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – دانشکده دندانپزشکی . سال تحصیلی 1389- 1388.پ-94- استاد راهنما: بهرام کاظمی ، اساتید مشاور: ، هوشنگ خزان و نریمان مصفا. دانشجو: الهام کلانتری. بررسی کاربرد پروتئین نوترکیب انتی ژن بی اکینوکوکوس گرانولوزوس در تست الیزا. پايان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – دانشکده پزشکی . سال تحصیلی 1389- 1388.


پ-95- استاد راهنما: بهرام کاظمی ، استاد مشاور: ، کاظم پریور. دانشجو: مهسا یزدانفر. کلونینگ و بیان ژن فاکتور رشد اندوتلیال عروقی و ساخت انتی سنس ان در ازمایشگاه. پايان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی. دانشگاه ازاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات . سال تحصیلی 1389- 1388.


پ- 96- استاد راهنما: علی حقیقی، اساتید مشاور: ، لطیف گچکار و بهرام کاظمی. دانشجو: خجسته شریفی سر اسیابی. بررسی تنوع ژنتیکی ژن دی هیدرو فولات ردکتاز – تیمیدیلات سنتتاز پلاسمودیوم ویواکس در استان هرمزگان، ایران. . پايان نامه جهت اخذ درجه دكترا ی تخصصی در رشته انگل شناسی. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – دانشکده پزشکی . سال تحصیلی 1389- 1388.
پ- 97- استاد راهنما: نورامیر مظفری، اساتید مشاور: ، بهرام کاظمی، محمد علی صدیقی گیلانی و فرامرز مسجدیان، دانشجو : محمد حسین احمدی . مقایسه دوروش کشت و پی سی ار  در جدا سازی مایکو پلاسما هومینیس و اوره ا پلاسما اورا لیتیکوم از مردان نابارورمراجعه کننده به پژوهشکده رویان در سال 1387. پايان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته میکروبیولوژی پزشکی . دانشگاه علوم پزشکی ایران- دانشکده پزشکی. سال تحصیلی 1389- 1388


پ-98- استادان راهنما: جمیله نوروزی و بهرام کاظمی ، اساتید مشاور: مژگان بنده پورو رضا پورغلام ، دانشجو: مهرنوش کیکاووسی. جداسازی استرپتوکوکوس اینیه و کلونینگ ژن گلوکو فسفوموتاز استرپتوکوکوس اینیه در ای کولای  . پايان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته میکروبیولوژی پزشکی . دانشگاه علوم پزشکی ایران- دانشکده پزشکی. سال تحصیلی 1389- 1388

پ-99- استاد راهنما: بهرام کاظمی ، استاد مشاور: ، محمد سلیمانی. دانشجو: مهدیه جواهریان. تهیه کیت الیزا برای تشخیص کلامیدیا تراکوماتیس با پروتئین نوترکیب اومپ 2 کلامیدیا تراکوماتیس. پايان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته میکروبیولوژی. دانشگاه ازاد اسلامی- واحد قم، دانشکده علوم پایه، سال تحصیلی 1389- 1388.

پ-100- استاد راهنما: بهرام کاظمی ، استاد مشاور: ، پرویز پاکزاد. دانشجو: نسرین محمدی. کلون سازی و بیان ژن توکسین کورینه باکتریوم دیفتریه. پايان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی - میکروبیولوژِی. دانشگاه ازاد اسلامی- واحد تهران شمال، سال تحصیلی 1389- 1388. 
Advertisement
 
 
Today, there have been 1 visitors (4 hits) on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=